FI EN DE

Info

Kansallispuistot ja retkeilyalueet

Saamenmaassa matkaileva voi olla varma, että pohjoinen Lappi on luonnoltaan puhdas ja se on elinvoimainen myös jälkipolvillemme.

Saamenmaan alueesta noin 60 % on eriasteisen suojelun piirissä. Saamenmaan merkittävimmät suojelualueet matkailijan kannalta ovat Lemmenjoen kansallispuisto, Urho Kekkosen kansallispuisto ja Kevon luonnonpuisto. Lisäksi muita suosittuja retkeilykohteita ovat Inarin retkeilyalue ja Näätämön ja Sevettijärven eräretkeilyalue. Lisätietoa Saamenmaan kansallispuistoista ja retkeilyalueista saa Metsähallituksen Luotoon.fi -sivustolta tai alueen luontokeskuksista.

Image

Lemmenjoen kansallispuisto

Lemmenjoki on Suomen suurin kansallispuisto ja Euroopan laajimpia erämaa-alueita. Puisto tarjoaa mielenkiintoista koettavaa niin omien polkujensa kulkijoille kuin reiteillä pysytteleville retkeilijöillekin. Alueen merkityt retkeilyreitit kulkevat puiston virkistysosassa Lemmenjokilaaksossa. Njurgalahdessa on Metsähallituksen luontotupa, josta retkeilijä saa tietoa Lemmenjoen alueesta.

Lemmenjoella kiehtovat myös sen kullankaivuperinne ja saamelaiskulttuuri. Mielenkiintoisia kulttuurikohteita ovat esimerkiksi Sallivaaran vanha poroerotuspaikka sekä saamelaiset asuinpaikat Kaapin Jounin kenttä ja Matti Mustan tupa. Kullankaivun historiaan ja nykypäivään voi tutustua Kultasataman ja Jäkäläpään välisellä kulta-alueella.

Urho Kekkosen kansallispuisto

Urho Kekkosen kansallispuisto sijoittuu Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueelle. Kansallispuisto ulottuu aivan Saariselän ja Kiilopään matkailukeskusten laitaan ja puisto on suosittu retkeilykohde ympäri vuoden. Matkailukeskuksien lähialueet, mm. Rumakuru, Luulampi ja Rautulampi ovat monien päiväretkeläisten kohteita, sillä viitoitetulla alueella on kokemattomankin helppo kulkea. Puiston erämaiset osat tarjoavat haastetta kokeneelle retkeilijälle, joka haluaa tehdä pitkiä ja vaativia erävaelluksia.

Kevon luonnonpuisto

Kevon luonnonpuistossa pohjoinen luonto on jylhimmillään. Kevo sopii vaativaan eräretkeilyyn, sillä alue on saavutettavissa vain kävellen. Luonnonpuiston ydinalueen muodostaa yli 40 km pitkä ja paikoin lähes 80 metriä syvä kanjonimainen rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa Kevojoki.

Inarin retkeilyalue

Inarin retkeilyalue sijoittuu Inarin kylän länsipuolelle. Inarin retkeilyalueeseen kuuluvat Myössäjärven alue, Otsamotunturin alue sekä Tuulispään ja kirkonkylän välinen alue. Retkeilyalueella on runsaasti merkittyjä polkuja ja retkeilykohteita. Juutuanjokea ylittävä uusi riippusilta sijaitsee 3 km:n päässä Inarin kylältä, Jäniskosken niskalla.

Sevettijärven eräretkeilyalue

Sevettijärven ja Näätämön kyliä ympäröivät alueet kuuluvat Vätsärin ja Kaldoaivin erämaa-alueisiin. Sevettijärveltä lähtevät mm. merkityt Sevetti-Pulmankijärvi -polku sekä Sevettijärveä, Näätämöä ja Näätämöjokea yhdistävä Saamen polku. Lisäksi Näätämöjoen lohialueelle menee useita merkittyjä reittejä.

Lisätietoa: Metsähallitus, Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida ja Luontoon.fi -sivusto.