Saamenmaan kylät

Saamenmaa on elävän saamelaiskulttuurin koti. Se on kulkijalle hetkien helminauha, jonka jokainen kokee omalla tavallaan, omaan tahtiinsa. Saamenmaa on monelle kaunein paikka maailmassa. Paikka, jossa voi vihdoin hengittää vapaasti ja antaa rauhan hiipiä syvälle. Saamenmaa on laaja ja villi. Se on kimmeltävien vesien, kirkkaiden tähtien, tunturien, koskemattomien kairojen ja revontulten maa. Saamenmaa on vieraanvarainen. Saamenmaa on paikka ikuisille Lapin ystäville.

Sevetti-Pulmankijärvi -vaellusreitti

Sevetti-Pulmankijärvi -vaellusreitti on 60 kilometrin pituinen erämaareitti. Vaellusreitin eteläinen lähtöpiste on Sevettijärvellä, Kolttasaamelaisen perinnetalon pihalla. Reitin pohjoinen lähtöpiste on 20 kilometrin päässä Nuorgamista, Pulmankijärven eteläpäässä. Reitin varralla on yöpymiseen kuusi Metsähallituksen autiotupaa ja Silisjoen vuokratupa.Reitti kulkee Sevettijärveltä lähdettäessä aluksi mäntymetsikössä, mutta Näätämöjoen jälkeen pääosin sekametsikössä ja sen jälkeen tunturikoivikossa ja jopa puuttomalla tunturiylängällä.

Toteutus: Iggo Oy